Tuyển sinh đào tạo Đại học Tài Chính Marketing Hệ Đại Học, VB2 & Liên thông tại Trường Trung cấp tổng hợp Đông Nam Á, Tp.HCM

Hướng nghiệp Ngày tạo: 06/09/2017 3:50:00 CH

TUYỂN SINH NĂM 2017
 ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING
HỆ ĐẠI HỌC - VĂN BẰNG 2 - LIÊN THÔNG

Đào tạo tại Trường Trung cấp Tổng hợp ĐÔNG NAM Á.

I. HỆ ĐẠI HỌC:
1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 300
 
2. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH:
1. Quản trị kinh doanh
2. Tài chính - Ngân hàng
3. Kế toán
4. Marketing
5. Ngôn ngữ Anh

 
3. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:
- Học tập trung 4 năm.

4. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:
- Người đã tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung học nghề, Cao đẳng, Đại học.
- XÉT TUYỂN THẲNG:
+ Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, chiến sỹ thi đua toàn quốc, phải tốt nghiệp trung  học hoặc tương đương.
+ Những người đã tốt nghiệp Đại học.
 
- XÉT TUYỂN :
+ Xét tuyển đối với thí sinh có kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017
+ Xét tuyển kết quả học tập bậc THPT ( học bạ )
 
- THI TUYỂN:
+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung học nghề, Cao đẳng không thuộc đạt các điều kiện xét tuyển.


II. HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2:
1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 300
 
2. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH:
1. Quản trị kinh doanh
2. Tài chính - Ngân hàng
3. Kế toán
4. Marketing
5. Ngôn ngữ Anh

 
3. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:
- Học tập trung 2 năm.

4. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:
- Người đã tốt nghiệp Đại học.

- XÉT TUYỂN THẲNG: Người đã có bằng tốt nghiệp hệ chính quy & không chính qui do Trường ĐH Tài chính - Marketing cấp; hoặc người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành Kinh tế, khoa học tự nhiên, kỹ thuật do tất cả các trường, viện, đại học khác cấp.

- HÌNH THỨC XÉT TUYỂN: Xét tuyển theo kết quả học tập của văn bằng Đại học thứ nhất.

- HÌNH THỨC THI TUYỂN: Những người đã tốt nghiệp Đại học không thỏa các điều kiện tuyển thẳng, xét tuyển nói trên phải đăng ký dự thi.

III. LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ CAO ĐẲNG:
1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 300
 
2. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH:
1. Quản trị kinh doanh
2. Tài chính - Ngân hàng
3. Kế toán
4. Marketing

 
3. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:
- Từ Cao đẳng chuyên nghiệp: 1,5 năm.
- Từ Cao đẳng nghề: 2 năm.

4. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:
- Người đã tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Cao đẳng nghề.
- Các thí sinh có bằng tốt nghiệp thuộc khối ngành kinh tế có ngành học khác ngành đăng ký dự thi hoặc không thuộc khối ngành kinh tế sẽ được học các học phần cốt lõi bổ sung kiến thức.


IV. LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ TRUNG CẤP
1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 300
2. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH:
1. Quản trị kinh doanh
2. Tài chính - Ngân hàng
3. Kế toán
4. Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống

 
3. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:
- Thí sinh từ trình độ Trung cấp chuyên nghiệp: 2,5 năm.
- Thí sinh từ trình độ Trung cấp nghề: 3 năm.


4. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:
- Người đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp hoặc Trung cấp nghề.
- Các thí sinh có bằng tốt nghiệp thuộc khối ngành kinh tế có ngành học khác ngành đăng ký dự thi hoặc không thuộc khối ngành kinh tế sẽ được học các học phần cốt lõi bổ sung kiến thức.

5. HÌNH THỨC HỌC:
- Học vào BUỔI TỐI và các ngày CUỐI TUẦN.

6. VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP:
- Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng CỬ NHÂN và được quyền đăng ký dự thi Cao học tại trường và các trường, học viện có đào tạo sau đại học trên cả nước.
 
7. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH HỒ SƠ:
- Nhận hồ sơ từ ngày: Đến hết ngày 31/10/2017

- Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á

+ 140 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12.
+ Tel: (028) 38.803.816 / Hotline: 0949.683.899

 8. THỜI GIAN ÔN TÂP:
- Dự kiến : Trung tuần tháng 11/2017
9. NGÀY THI TUYỂN:
- Dự kiến : Cuối tháng 11/2017