Trung cấp Điều dưỡng - Ngành của xã hội phát triển tại Tp.HCM & Tp.Cần Thơ

Chương trình đào tạo Ngày tạo: 25/09/2015 1:25:15 CH

NHU CẦU NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TRONG XÃ HỘI HIỆN NAY

Theo ngành y tế Việt Nam, lực lượng chuyên viên trung cấp điều dưỡng và hộ sinh làm việc tại các bệnh viện chiếm tỉ lệ đông nhất, gần 50% nguồn nhân lực y tế. Mỗi năm nước ta sẽ cần thêm cho khu vực bệnh viện các tuyến khoảng 10.000 điều dưỡng viên nhằm bổ sung và đáp ứng kịp thời nhu cầu chăm sóc ngày cao của bệnh nhân.

Trên thế giới, nhu cầu đào tạo trung cấp điều dưỡng đã gia tăng một cách nhanh chóng để đáp ứng kịp thời nhu cầu chăm sóc bệnh nhân một cách toàn diện hơn. Vì vậy, quan niệm về nghề Điều dưỡng cũng thay đổi và có một định hướng riêng biệt như một ngành nghề khác và cấp đào tạo cũng đa dạng và phong phú hơn.

Các bạn trẻ có tấm lòng nhân hậu, kiên trì, nhẫn nại và biết cách tạo sự tin cậy, cảm thông chia sẻ với bệnh nhân sẽ tỏa sáng với nghề cao quí này.

Sinh viên ngành trung cấp điều dưỡng đang thực hành

giảng viên hướng dẫn thực hành sinh viên trung cấp điều dưỡng

HỌC NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA CẦN NHỮNG TỐ CHẤT GÌ ?

 
 • Cần có độ bền vững về thể chất
 • Biết cân bằng về mặt cảm xúc và tâm lý
 • Có khả năng chịu đựng tốt với áp lực công việc.
 • Không dễ bị tác động bởi các hoàn cảnh.
 • Cần có tấm lòng và thái độ nhã nhặn đối với bệnh nhân.
 • Có đức tính vị tha, nhẫn nại, thấu hiểu và cảm thông chia sẻ với người bệnh.
 • Siêng năng, cẩn trọng
 • Lạc quan, có khả năng quan sát, năng động và vui vẻ

Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ có khả năng:

 • Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản theo từng lĩnh vực chuyên khoa và phụ giúp điều dưỡng ở ngạch cao hơn thực hiện các kỹ thuật phức tạp theo y lệnh của bác sĩ điều trị và sự phân công của điều dưỡng phụ trách.
 • Theo dõi, ghi chép diễn biến hàng ngày của người bệnh.
 • Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu các trường hợp bệnh nặng, tai nạn.
 • Chuẩn bị đủ, đúng và kịp thời các phương tiện, dụng cụ, thuốc, hồ sơ bệnh án phục vụ cho công tác khám bệnh, cấp cứu và điều trị người bệnh.
 • Bảo quản thuốc và tài sản (dụng cụ y tế, máy móc, trang thiết bị...).
 • Chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em, kế hoạch hoá gia đình, tiêm chủng.... và vệ sinh phòng chống dịch bệnh.

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRUNG CẤP ĐIỀU DƯỠNG

Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
Ngành đào tạo: ĐIỀU DƯỠNG
Mã ngành: 42720501

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19 /2010/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)