LỊCH THI VĂN HÓA 12 NGÀY 31/8/2017

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 30/08/2017 2:11:47 CH

TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP ĐÔNG NAM Á

   PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & SINH VIÊN
 

THÔNG BÁO

LỊCH THI VĂN HÓA 12 NGÀY 31/8/2017

THỜI GIAN

MÔN THI

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

07H30 – 09H

Ngữ Văn

HỘI TRƯỜNG LẦU 6

09H30–11H

Toán

HỘI TRƯỜNG LẦU 6

13H30–14H30

Vật lý

HỘI TRƯỜNG LẦU 6

15H – 16H

Hóa học

HỘI TRƯỜNG LẦU 6

                                                            Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2017

                                                                        TP PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ SINH VIÊN

                                                                                                                                                                                                Lữ  Đức Cảnh