Đại học Ngân hàng - Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á hợp tác thành công

Tin hoạt động trường Ngày tạo: 03/07/2017 8:54:50 SA

Sứ mạng

Sứ mạng của Trường Đại học Ngân hàng là tạo dựng môi trường giáo dục đào tạo hiện đại, duy trì bản sắc dân tộc để người học phát huy tiềm năng, tính sáng tạo và năng lực tư duy; đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội; sáng tạo và chuyển giao tri thức khoa học đáp ứng yêu cầu hội nhập; thu nhận, nghiên cứu, phát triển và chuyển giao các thành tựu khoa học - công nghệ trong các lĩnh vực đào tạo của Trường.
 


Tầm nhìn

Trường Đại học Ngân hàng là trường đại học định hướng ứng dụng đa ngành khối kinh doanh - quản lý, trong đó ngành mũi nhọn là tài chính - ngân hàng, thực hiện giáo dục - đào tạo con người phát triển toàn diện về tri thức đạo đức - sáng tạo, là công dân toàn cầu.

Mục tiêu


1. Mục tiêu tổng thể

Xây dựng Trường Đại học Ngân hàng thành trường đại học đa ngành khối kinh doanh - quản lý với mũi nhọn là ngành Tài chính - Ngân hàng; là đại học thuộc nhóm đầu hạng 2 trong tầng định hướng ứng dụng vào năm 2020 và nhóm đầu hạng 1 của tầng này, đồng thời đạt chuẩn khu vực vào năm 2030.
 

2. Các mục tiêu cụ thể

- Cải tiến các chương trình đào tạo theo hướng cung cấp tri thức hiện đại, có khả năng liên thông và hội nhập quốc tế;
- Phát triển khoa học - công nghệ theo chiều sâu, phát huy lợi thế ở ngành mũi nhọn;
- Phát triển đội ngũ giảng viên về lượng và chất;
- Xây dựng và phát triển cơ sở vật chất theo hướng hiện đại cho hoạt động đào tạo và NCKH;
- Huy động mọi nguồn lực phục vụ cho sự phát triển chung của Trường dựa trên mối quan hệ gắn kết giữa Trường với cộng đồng xã hội;
- Xây dựng đại học có năng lực quản trị tốt, định hướng tự chủ.


Hợp tác đào tạo:
Trường Đại học Ngân hàng và Trường Trung cấp tổng hợp Đông Nam Á hợp tác đào tạo các ngành :

  1. Tài chính ngân hàng
  2. Kế toán - kiểm toán
  3. Luật kinh tế
Đào tạo các hệ Đại học, Đại học văn bằng 2 và liên thông đại học tại trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á.

- Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á

+ 140 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12.
+ Tel: (08) 38.803.816 / Hotline: 0949.683.899

- Phân hiệu Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á tại Thành Phố Cần Thơ.
- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Dạy nghề Quận Ninh Kiều – TP. Cần Thơ.

+ K1-17,18 Võ Nguyên Giáp, P. Phú Thứ, Quận Cái Răng
+ Tel : (0292) 391 1818 / Hotline: 0966.83.86.96