Chương trình đào tạo trung cấp ngành sư phạm mầm non - tại Tp.HCM & Tp.Cần Thơ

Chương trình đào tạo Ngày tạo: 24/09/2015 5:03:13 CH

I. GIỚI THIỆU VÀ MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH

Nội dung chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Sư phạm mầm non được xây dựng đảm bảo giáo dục người học một cách toàn diện từ việc rèn luyện chính trị, tư tưởng đạo đức cho đến khoa học giáo dục và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.
Nội dung chương trình đào tạo gồm 5 khối các học phần: Các học phần chung, các học phần cơ sở, các học phần chuyên môn, các học phần tự chọn và thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp.
Hoàn tất chương trình đào tạo và đạt trong kỳ thi tốt nghiệp, người học sẽ được nhận bằng tốt nghiệp Sư phạm mầm non hệ trung cấp, đảm bảo các chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng và thái độ, giúp người học có khả năng hoàn thành tốt việc sau khi ra trường.
 
 ngành sư phạm mầm non tại tphcm và tp Cần thơ
 

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Quá trình đào tạo Sư phạm mầm non nhấn mạnh đào tạo thực hành, đảm bảo học tập chính khoá kết hợp với các hoạt động giáo dục ngoại khoá. Chương trình cung cấp cho người học hệ thống kiến thức cơ bản về tâm lý trẻ lứa tuổi mầm non, hệ thống chính trị, pháp luật của Nhà nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, kế hoạch chăm sóc giáo dục bậc mầm non, kỹ năng nghiệp vụ cơ bản để đảm bảo thực hiện tốt công việc của người giáo viên mầm non, đáp ứng được các yêu cầu của nghề nghiệp đặc thù, có khả năng tham gia vào hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ với tư cách là giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập hoặc tư thục, tại các nhóm trẻ gia đình và nhà văn hóa thiếu nhi hoặc làm gia sư chăm sóc giáo dục trẻ nhỏ tại nhà.
Người tốt nghiệp có tiềm năng để sau 1-2 năm làm việc có thể chủ trì công việc quản lý nhóm/lớp mầm non và làm Chủ trường mầm non.

VỀ KIẾN THỨC:
 • Hiểu và trình bày được kiến thức đại cương về khoa học xã hội – nhân văn phù hợp với ngành Sư phạm Mầm non.
 • Sử dụng kiến thức ngoại ngữ và tin học cơ bản để có thể nhận biết, vận hành sử dụng một số phương tiện nghe nhìn trong giáo dục mầm non.
 • Hiểu, trình bày và vận dụng được những kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục như tâm lý học Mầm non, giáo dục học Mầm non, phương pháp dạy học để có thể kiểm tra, đánh giá kết quả và quản lý quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.
 • Vận dụng, liên kết những kiến thức cơ sở về giáo dục mầm non và phương pháp giảng dạy tất cả các học phần, các hoạt động giáo dục ở chương trình bậc học mầm non.
 • Vận dụng kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe trẻ lứa tuổi mầm non để lập kế hoạch, tổ chức các hình thức chăm sóc sức khỏe trẻ mầm non.
 • Vận dụng tích hợp những kiến thức chuyên sâu về tâm lý lứa tuổi, giáo dục học mầm non để đảm nhận công tác lập kế hoạch và tiến hành các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non.
VỀ KỸ NĂNG:
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo năm học, tháng, tuần, ngày; Xây dựng hồ sơ dạy học và giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non.
 • Tổ chức thành thạo các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng thích hợp.
 • Kiểm tra, đánh giá chính xác sự phát triển của trẻ trên lớp.
 • Quản lý và tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non trong các hoạt động hàng ngày của trẻ tại nhóm/lớp ở trường mầm non.
 • Khai thác, sử dụng các phần mềm thông dụng để soạn thảo văn bản, thiết kế và trình diễn trong dạy học và giáo dục trẻ mầm non.
VỀ THÁI ĐỘ:
 • Thể hiện được tác phong công nghiệp, tinh thần sáng tạo, luôn cập nhật thông tin để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.
 • Nhận biết được nhu cầu học tập suốt đời, tích cực nghiên cứu học tập, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
 • Tuân thủ tổ chức kỷ luật, tu dưỡng phẩm chất đạo đức nhà giáo, có trách nhiệm nghề nghiệp, kể cả trách nhiệm với người sử dụng lao động và trách nhiệm đối với xã hội.
 • Có lòng yêu nghề, yêu trẻ, tận tụy với công việc, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ được giao.
 • Trân trọng, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc.
VỊ TRÍ VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP:
 • Có nhiều cơ hội về việc làm và thăng tiến trong tương lai, người học ngành Sư phạm mầm non được tuyển dụng làm việc với các vị trí sau:
 • Giáo viên sư phạm mầm non trình độ trung cấp chuyên nghiệp tại các cơ sở giáo dục mầm non.
 • Tham gia vào hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non.
 • Có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tự học, tự bồi dưỡng rèn luyện tay nghề.
 • Có kiến thức, kỹ năng cơ bản để học tập chuyên sâu trong lĩnh vực giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non, mẫu giáo.

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
Ngành đào tạo: Sư phạm mầm non
Mã ngành:  42140201

(Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Sư phạm mầm non được Nhà trường xây dựng dựa trên chương trình khung TCCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/06/2010).