Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo trung cấp ngành sư phạm mầm non - tại Tp.HCM & Tp.Cần Thơ

Chương trình đào tạo trung cấp ngành sư phạm mầm non - tại Tp.HCM & Tp.Cần Thơ

Chương trình đào tạo Ngày tạo: 24/09/2015 5:03:13 CH

Nội dung chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Sư phạm mầm non được xây dựng đảm bảo giáo dục người học một cách toàn diện từ việc rèn luyện chính trị, tư tưởng đạo đức cho đến khoa học giáo dục và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

Xem thêm »