Chương trình đào tạo

Ngành Y Sỹ trung cấp tại Tp.HCM và Tp.Cần Thơ - Ngành nghề của xu thế xã hội

Ngành Y Sỹ trung cấp tại Tp.HCM và Tp.Cần Thơ - Ngành nghề của xu thế xã hội

Chương trình đào tạo Ngày tạo: 25/09/2015 12:46:11 CH

Y sĩ trung cấp là nguồn nhân lực đáp ứng được về mặt chuyên môn, có thời gian đào tạo ngắn (2 năm) là lựa chọn thích hợp để giải quyết nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của xã hội hiện nay.

Xem thêm »

Chương trình đào tạo trung cấp Dược sĩ tại Tp.HCM & Tp.Cần Thơ

Chương trình đào tạo trung cấp Dược sĩ tại Tp.HCM & Tp.Cần Thơ

Chương trình đào tạo Ngày tạo: 25/09/2015 11:53:05 SA

Sự thiếu hụt nhân lực trung cấp dược sỹ tại các bệnh viện và công ty dược phẩm trong nước càng trở nên trầm trọng khi các công ty sản xuất và cung ứng thuốc của nước ngoài cũng xác định rõ chiến lược xây dựng thương hiệu sản phẩm lâu dài tại Việt Nam.

Xem thêm »

Ngành kế toán doanh nghiệp

Ngành kế toán doanh nghiệp

Chương trình đào tạo Ngày tạo: 25/09/2015 11:36:36 SA

Các doanh nghiệp có chung nhận định rằng chuyên viên kế toán sản xuất đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp giám đốc doanh nghiệp kịp thời đánh giá và điều chỉnh hoạt động sản xuất cũng như chi phí sản xuất hợp lý hơn.

Xem thêm »

Chương trình đào tạo trung cấp Kinh doanh xuất nhập khẩu tại Tp.HCM & Tp.Cần Thơ

Chương trình đào tạo trung cấp Kinh doanh xuất nhập khẩu tại Tp.HCM & Tp.Cần Thơ

Chương trình đào tạo Ngày tạo: 25/09/2015 11:20:31 SA

Giới thiệu sản phẩm trong nước đến với thị trường quốc tế là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Nhà nước. Kim ngạch xuất khẩu tăng liên tục mỗi năm cho thấy quy mô doanh nghiệp xuất nhập khẩu ngày càng lớn mạnh. Trở thành chuyên viên xuất nhập khẩu không chỉ giúp bạn thỏa chí khám phá lĩnh vực kinh doanh quốc tế mà còn góp phần quảng bá sản phẩm quốc gia đến bạn bè năm châu.

Xem thêm »

Chương trình đào tạo trung cấp  Hướng dẫn du lịch tại Tp.HCM & Tp.Cần Thơ

Chương trình đào tạo trung cấp Hướng dẫn du lịch tại Tp.HCM & Tp.Cần Thơ

Chương trình đào tạo Ngày tạo: 25/09/2015 10:59:22 SA

Năm 2015 ngành du lịch cần tới 620.000 lao động trực tiếp trong tổng số 2,2 triệu việc làm do ngành du lịch tạo ra và đến 2020 con số này lên tới 870.000 người. Do nhu cầu lớn như thế nên hầu hết học sinh tốt nghiệp trung cấp du lịch, ngay cả sơ cấp và ngắn hạn, đều tìm được việc làm đúng ngành nghề đào tạo.

Xem thêm »

Chương trình đào tạo trung cấp ngành Tài chính ngân hàng tại Tp.HCM và Tp.Cần Thơ

Chương trình đào tạo trung cấp ngành Tài chính ngân hàng tại Tp.HCM và Tp.Cần Thơ

Chương trình đào tạo Ngày tạo: 24/09/2015 5:04:29 CH

Chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng trình độ Trung cấp chuyên nghiệp được thiết kế nhằm trang bị cho người học có phẩm chất chính trị, có kiến thức và kỹ năng thực hành đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

Xem thêm »