Chương trình đào tạo

Ngành Luật

Ngành Luật

Chương trình đào tạo Ngày tạo: 07/10/2015 1:44:32 CH

Xem thêm »Kế toán

Kế toán

Chương trình đào tạo Ngày tạo: 25/09/2015 3:20:59 CH

Xem thêm »


Trung cấp Điều dưỡng - Ngành của xã hội phát triển tại Tp.HCM & Tp.Cần Thơ

Trung cấp Điều dưỡng - Ngành của xã hội phát triển tại Tp.HCM & Tp.Cần Thơ

Chương trình đào tạo Ngày tạo: 25/09/2015 1:25:15 CH

Trên thế giới, nhu cầu đào tạo điều dưỡng viên đã gia tăng một cách nhanh chóng để đáp ứng kịp thời nhu cầu chăm sóc bệnh nhân một cách toàn diện hơn. Vì vậy, quan niệm về nghề Điều dưỡng cũng thay đổi và có một định hướng riêng biệt như một ngành nghề khác và cấp đào tạo cũng đa dạng và phong phú hơn.

Xem thêm »