Chương trình đào tạo

Ngành Dược Sỹ trung cấp văn bằng 2 tại Tp.HCM và Tp.Cần Thơ

Ngành Dược Sỹ trung cấp văn bằng 2 tại Tp.HCM và Tp.Cần Thơ

Chương trình đào tạo Ngày tạo: 29/08/2016 5:38:01 CH

Những năm gần đây, với nhu cầu ngày càng phát triển của xã hội, nhu cầu ngành dược ngày càng phát triển. Theo học ngành dược là một trong những lựa chọn hàng đầu của các bạn sinh viên trên cả nước, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ.

Xem thêm »


Ngành Luật

Ngành Luật

Chương trình đào tạo Ngày tạo: 07/10/2015 1:44:32 CH

Xem thêm »Kế toán

Kế toán

Chương trình đào tạo Ngày tạo: 25/09/2015 3:20:59 CH

Xem thêm »