Việc làm sinh viên

Công ty TNHH Bình Việt Đức - TB tuyển dụng trình dược viên

Công ty TNHH Bình Việt Đức - TB tuyển dụng trình dược viên

Việc làm sinh viên Ngày tạo: 28/06/2017 2:31:27 SA

Công ty TNHH Bình Việt Đức thành lập năm 2005, là đại diện cho các tập đoàn Dược phẩm lớn của châu Âu. Do nhu cầu phát triển kinh doanh, chúng tôi cần tuyển dụng trình dược viên như sau:

Xem thêm »

Công ty TNHH Bình Việt Đức - TB tuyển dụng trình dược viên

Công ty TNHH Bình Việt Đức - TB tuyển dụng trình dược viên

Việc làm sinh viên Ngày tạo: 20/06/2017 9:34:04 SA

Công ty TNHH Bình Việt Đức (thành lập năm 2005) là đại diện cho các tập đoàn dược phẩm hàng đầu châu Âu. Do nhu cầu phát triển kinh doanh, chúng tôi cần tuyển dụng thêm trình dược viên cho sản phẩm nha khoa, nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Số lượng cần tuyển : 5 Khu vực: Hồ Chí Minh

Xem thêm »

Công ty TNHH Dược Phẩm Thuốc Việt tuyển dụng Trình Dược Viên & Quản lý trình dược - Cộng tác viên

Công ty TNHH Dược Phẩm Thuốc Việt tuyển dụng Trình Dược Viên & Quản lý trình dược - Cộng tác viên

Việc làm sinh viên Ngày tạo: 17/06/2017 9:29:56 SA

Công ty TNHH Dược Phẩm Thuốc Việt. Chuyên Phân Phối các mặt hàng Dược Phẩm trong và ngoài nước với những sản phẩm uy tín được các YBác Sĩ tin tưởng. Công ty tuyển dụng 2 vị trí sau:

Xem thêm »