Những câu nói khơi lại tinh thần mỗi khi bị vấp ngã, thất bại.

Bài học làm người Ngày tạo: 21/06/2017 4:40:18 CH

Khơi lại tinh thần mỗi khi gục ngã -  Những câu nói hay nhất của những con người thành công và đã từng gục ngã với biết bao khó khăn và gian khổ mà họ đã trãi qua.Hãy lắng đọng và nhận ra những giá trị từ những câu nói.