Tin tuyển sinh
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018 TẠI QUY NHƠN - BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018 TẠI QUY NHƠN - BÌNH ĐỊNH

Tin tuyển sinh Ngày tạo: 29/08/2018 9:38:43 SA

Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á - Phân hiệu thành phố Quy Nhơn thông báo tuyển sinh hệ Trung cấp tại Quy Nhơn như sau:

Xem thêm »

THÔNG TIN TUYỂN SINH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN 2018

THÔNG TIN TUYỂN SINH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN 2018

Tin tuyển sinh Ngày tạo: 29/08/2018 9:30:39 SA

Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á trân trọng giới thiệu các lớp Bồi dưỡng ngắn hạn năm 2018.

Xem thêm »


Tuyển sinh (new)