Ngành Y sĩ

Chương trình đào tạo Ngày tạo: 25/09/2015 12:46:11 CH

Theo ước tính, số lượng doanh nghiệp tăng trung bình 22% mỗi năm, trong đó, số doanh nghiệp có quy mô hơn 50 người tăng 11%. Số lượng trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học… cũng gia tăng đáng kể, trung bình mỗi năm tăng 3.6 %. Các trạm y tế xã, phường ngày càng được chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực cả về chất lượng lẫn số lượng. Các yếu tố trên đều chỉ ra rằng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực y sĩ là có thật và cấp thiết. Như vậy, để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng (y tế học đường, y tế lao động) ngày càng tăng, đòi hỏi phải đào tạo một nguồn nhân lực y tế phù hợp, đúng về chuyên môn và đủ về số lượng. Y sĩ trung cấp là nguồn nhân lực đáp ứng được về mặt chuyên môn, có thời gian đào tạo ngắn (2 năm) là lựa chọn thích hợp để giải quyết nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của xã hội hiện nay.


Chọn học nghề Y nghĩa là bạn sẽ làm những công việc liên quan trực tiếp đến bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ con người. Với sự phát triển của hệ thống chăm sóc sức khỏe, nhiều loại hình mới, hoạt động mới đang xuất hiện trong ngành y, mở ra nhiều cơ hội lựa chọn việc làm cho bạn sau khi ra trường như: khám chữa bệnh, y học dự phòng, nghiên cứu, đào tạo, quản lý nhà nước về y tế … Sau khi tốt nghiệp, nếu học giỏi bạn có thể học tiếp liên thông bằng Bác sỹ, khi đã có thâm niên nghề nghiệp, bạn có thể thi tiếp để học bằng Chuyên khoa I hoặc Cao học.
Những tố chất giúp bạn thành công trong nghề y

  • Lòng nhân đạo, thương người
  • Sự kiên trì, nhẫn nại; sự can đảm 
  • Tính cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực
  •  Biết tạo sự tin cậy, cảm thông chia sẻ với bệnh nhân 
  • Khả năng quan sát, phán đoán tốt, nhạy bén; đôi bàn tay khéo léo 
  • Sức khỏe

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
Ngành đào tạo: Y SĨ
Mã ngành: 42720301

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19 /2010/TT-BGDĐT  ngày 05 tháng 7 năm 2010  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)