Hợp tác đào tạo

Chương trình tuyển sinh Du học ngành Điều Dưỡng lập nghiệp tại Đức.

Chương trình tuyển sinh Du học ngành Điều Dưỡng lập nghiệp tại Đức.

Hợp tác đào tạo Ngày tạo: 29/08/2018 9:18:14 SA

Các chương trình hợp tác đào tạo giữa 2 chính phủ Đức - Việt Nam với 1 số ngành hạn chế, những ngành mà nước Đức đang cần và thiếu nhân lực, đặc biệt hiện nay là ngành điều dưỡng. Nhiều người lựa chọn học nghề vì nhiều lý do. Nhưng hơn cả là việc vừa làm vừa học rất thực tế. Trong thời gian học nghề thương sinh viên được hỗ trợ mức lương cơ bản. Sau khi học nghề bạn có thể học lên bậc đại học để có thể có mức lương cao hơn hoặc phấn đấu lên làm quản lý chẳng hạn. Đối với vị trí quản lý (Manager)...

Xem thêm »

Đại học Sài Gòn - Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á hợp tác đào tạo hệ Đại học và liên thông năm 2017

Đại học Sài Gòn - Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á hợp tác đào tạo hệ Đại học và liên thông năm 2017

Hợp tác đào tạo Ngày tạo: 03/07/2017 9:25:49 SA

Đại học Sài Gòn là trường đào tạo đa ngành đa cấp, đa lĩnh vực. Đại học Sài Gòn đào tạo từ trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học. Đại học Sài Gòn đào tạo theo 2 phương thức: chính quy và không chính quy (vừa làm vừa học, tại chức, chuyên tu, liên thông). Tốt nghiệp Đại học Sài Gòn người học được cấp các bằng cấp: trung cấp chuyên nghiệp, cử nhân, kỹ sư, thạc sỹ..

Xem thêm »

Đại học Ngân hàng - Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á hợp tác thành công

Đại học Ngân hàng - Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á hợp tác thành công

Hợp tác đào tạo Ngày tạo: 03/07/2017 8:54:50 SA

Sứ mạng của Trường Đại học Ngân hàng là tạo dựng môi trường giáo dục đào tạo hiện đại, duy trì bản sắc dân tộc để người học phát huy tiềm năng, tính sáng tạo và năng lực tư duy; đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội; sáng tạo và chuyển giao tri thức khoa học đáp ứng yêu cầu hội nhập; thu nhận, nghiên cứu, phát triển và chuyển giao các thành tựu khoa học - công nghệ trong các lĩnh vực đào tạo của Trường.

Xem thêm »

Đại học Tài chính - Marketing : Đại học hàng đầu Tp.HCM về đào tạo các ngành kinh tế

Đại học Tài chính - Marketing : Đại học hàng đầu Tp.HCM về đào tạo các ngành kinh tế

Hợp tác đào tạo Ngày tạo: 28/06/2017 2:47:46 SA

Trường Đại học Tài chính - Marketing đào tạo nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn quốc gia và khu vực, chuyển giao những thành tựu khoa học về kinh doanh và quản lý; tham gia hoạch định chiến lược và chính sách cho ngành Tài chính, các doanh nghiệp và tổ chức xã hội. Ngày 03 tháng 3 năm 2017, tại Trường Đại học Tài chính - Marketing quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ ký kết hợp tác tuyển sinh và đào tạo giữa trường Đại học Tài chính – Marketing và một số trường Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp...

Xem thêm »

Lễ ký kết hợp tác tuyển sinh và đào tạo với trường Đại học Tài chính - Marketing

Lễ ký kết hợp tác tuyển sinh và đào tạo với trường Đại học Tài chính - Marketing

Hợp tác đào tạo Tin hoạt động trường Ngày tạo: 07/04/2017 9:59:27 SA

Ngày 03 tháng 3 năm 2017, tại Trường Đại học Tài chính –Marketing quận 7 Thành phố HồChí Minh diễn ra lễ ký kết hợp tác tuyển sinh và đào tạo giữa trường Đại học Tài chính –Marketing và một số trường Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á.

Xem thêm »

Buổi lễ tiễn các du học sinh sang Nhật Bản học và làm việc

Buổi lễ tiễn các du học sinh sang Nhật Bản học và làm việc

Hợp tác đào tạo Tin hoạt động trường Ngày tạo: 07/04/2017 9:58:39 SA

BUỖI LỄ TIỄN CÁC DU HỌC SINH SANG NHẬT HỌC VÀ LÀM VIỆC

Xem thêm »