Học bổng toàn phần học tiếng Nhật và Cơ hội thu nhập 3.000 USD/ tháng tại Nhật Bản

Tin hoạt động trường Ngày tạo: 20/09/2017 10:46:49 SA

Chương trình học bổng công ty JVMCHR dành cho các Bạn muốn học tập và làm việc tạo Nhật Bản. Sau khi học chương trình tiếng Nhật và đạt cấp độ N3 ( theo chương trình học bổng công ty ), Bạn sẽ được đi Nhật để học tập chuyên môn 2 năm và được trợ cấp 1.000 USD/ tháng trong suốt thời gian đi học.

Đất nước Nhật Bản
 
Sau khi tốt nghiệp Bạn sẽ được ký hợp đồng lao động từ 3 đến 5 năm với mức lương tối thiểu là 3.000 USD/ tháng. Đây là một chương trình hấp dẫn và chỉ dành cho những Bạn đăng ký sớm.

Hãy nhanh chân đăng ký và nhận học bổng nếu Bạn không muốn bỏ qua một cơ hội vô cùng hấp dẫn này tại Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á.

Thông tin chi tiết chương trình