• slide1.jpg
  • 14-08-2014-10-34-06-AM.JPG
  • 8-14-2014-11-56-26-AM.JPG
  • 14-08-2014-10-35-14-AM.JPG
  • 8-13-2014-12-19-08-PM.jpg
  • 14-08-2014-10-34-39-AM.jpg
  • 14-08-2014-10-34-55-AM.jpg
  • 14-08-2014-10-35-03-AM.jpg
NGHIÊM CHỈNH CHẤP HÀNH HIẾN PHÁP, PHÁP LUẬT LÀ NGHĨA VỤ CỦA MỌI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC
CHIÊU SINH KHOÁ HỌC "ĐIỀU DƯỠNG THỰC HÀNH BỆNH VIỆN" DO BỆNH VIỆN CHỢ RẪY CẤP CHỨNG CHỈ- NGÀNH KINH DOANH DU LỊCH CHẤT LƯỢNG CAO: ĐẢM BẢO 100% CÓ VIỆC LÀM - ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC: NGÀY 01, 10 VÀ 20 HÀNG THÁNG - TỪ NGÀY 15 ĐẾN 18/12/2014 KHAI GIẢNG LỚP NGẮN HẠN Y HỌC CỔ TRUYỀN -

(08) 38.803.816
(08) 62.560.538

DĐ: 0908.777.031 - 0914.777.031

Đang truy cập: 3
Lượt Truy Cập: 5226

ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO

lienthong_kt.pnglienthong_ipu.png8-21-2014-9-39-20-AM.png8-21-2014-9-40-06-AM.png