• slide1.jpg
  • 14-08-2014-10-34-06-AM.JPG
  • 8-14-2014-11-56-26-AM.JPG
  • 14-08-2014-10-35-14-AM.JPG
  • 8-13-2014-12-19-08-PM.jpg
  • 14-08-2014-10-34-39-AM.jpg
  • 14-08-2014-10-34-55-AM.jpg
  • 14-08-2014-10-35-03-AM.jpg
NGHIÊM CHỈNH CHẤP HÀNH HIẾN PHÁP, PHÁP LUẬT LÀ NGHĨA VỤ CỦA MỌI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC
HỌC NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG CHẤT LƯỢNG CAO NHẬN CHỨNG CHỈ "ĐIỀU DƯỠNG THỰC HÀNH BỆNH VIỆN" DO BỆNH VIỆN CHỢ RẪY CẤP - NGÀNH KINH DOANH DU LỊCH CHẤT LƯỢNG CAO: ĐẢM BẢO 100% CÓ VIỆC LÀM - ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC: NGÀY 01, 10 VÀ 20 HÀNG THÁNG -